ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σιδηροδρομικού Σταθμού 11
Καλαμάτα Τ.Κ. 24100
 

Τηλ.: 27210 29968
E: contact@pnikas.gr