Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1988, όπου και διαμένει.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές και ειδίκευση στην «Τεχνολογία των Υλικών» στο Ε.Μ.Π.

Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται σε Τεχνική Εταιρεία με κύρια ενασχόληση την διαχείριση τεχνικών έργων δημοσίων συμβάσεων. Παράλληλα, δραστηριοποιείται και στον τομέα εκτίμησης ακινήτων.

Αποφάσισε να εμπλακεί στην Β’ Βαθμού Αυτοδιοίκηση ως υποψήφια σύμβουλος για να συνεισφέρει με τις γνώσεις και τις ιδέες της, σε συνεργασία με τους πιο έμπειρους, στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα, του νομού Αρκαδίας.